Garantie!

Op de volgende onderdelen van de aanbouw is een garantie van toepassing.

Constructieve onderdelen van de
aanbouw zoals fundering, metsel-
werk, wand en dakconstructie
5 jaar garantie
Dakbedekking 10 jaar garantie
Beglazing 10 jaar garantie
Loodgieterwerkzaamheden 2 jaar garantie
Zonwering en uitvalschermen 5 jaar garantie
Houten kozijnen 10 jaar garantie
Hang- en sluitwerk houten kozijnen 1 jaar garantie
Kunststof kozijnen 10 jaar garantie
Hang- en sluitwerk kunststof kozijnen 5 jaar garantie
Daklicht 5 jaar garantie
Glas daklicht 10 jaar garantie
Elektrische installatie 1 jaar garantie

 

Mochten er toch nog kleine onvolkomenheden zijn na oplevering, dan herstellen wij die kostenloos binnen drie maanden.

De CAR/AVB-verzekering

De CAR/AVB-verzekering is een combinatie van de doorlopende CAR-verzekering (Construction All Risk) en een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze verzekering is voor aannemers in de bouw van woningen en kantoren. De CAR-verzekering verzekert de schade tijdens de bouwactiviteiten. Met de AVB-verzekering bent u ook verzekerd tegen schade, die u bij anderen veroorzaakt buiten het bouwterrein. Uiteraard bouwt Ribouw onder deze CAR/AVB verzekering