De uitbreiding van 2.50m. naar 4.00m. gaat ook gelden voor andere hoofdgebouwen dan woningen. Bijvoorbeeld als een schuur op een perceel het hoofdgebouw is, mag er ook in het achtererfgebied aan de schuur 4 meter vergunningvrij worden gebouwd.

Wel blijft de huidige voorwaarde van kracht dat na realisering van de vergunningvrije aanbouwen niet meer dan 50 procent van het achtererfgebied bebouwd mag zijn.

Verder komt er een absolute grens van maximaal 100 vierkante meter die vergunningvrij gebouwd mag worden. Als het bestemmingsplan meer dan 100 vierkante meter toestaat, mogen eigenaren wel meer bouwen.

Volgens de nieuwe regeling mogen bijgebouwen in de achtertuin ook een kap hebben. Op dit moment moeten zij van een plat dak worden voorzien. Er komen wel regels dat de bijgebouwen de zon niet mogen wegnemen bij de buren of schaduw werpen op het aanleggende erf.