Vergunningen

Vergunningsvrij of even langs de gemeente?

Vergunning nodig of niet, Ribouw-aanbouw zorgt voor plaatsing altijd voor de benodigde bouwtekeningen en constructieberekeningen voor uw aanbouw. Indien voor de uitbouw een bouwvergunning aangevraagd dient te worden, regelt Ribouw-aanbouw dit voor u.

Tot 2,5 meter hoeft u dus geen toestemming aan de gemeente te vragen en kunnen we vrijwel direct aan de slag. Met een eventueelen vergunning mag u nog groter bouwen.

Een aan- of uitbouw is een bouwwerk dat u tegen de bestaande woning aanbouwt en dat direct in verbinding staat met het woonhuis. Dit kan een garage of berging zijn, maar ook een aan- of uitbouw van een woning of keuken.

Belangrijk is waar u de aan- uitbouw wilt bouwen. In de regel geldt, dat alles wat grenst aan de openbaren ruimte (weg of groen) zoals de voorkant en bij een hoekwoning de zijkant van de woning een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een aan- of uitbouw aan de voor- of zijkanten van de woning meestal niet zonder vergunning worden gebouwd. Ribouw-aanbouw zoekt samen met u uit wat er in uw situatie van toepassing is zelf kunt u het ook al precies lezen op de speciale website van omgevingsloket online.

VERGUNNING NODIG ?

Doorlooptijd vergunningsaanvraag varieert per gemeente

Deze ‘technische’ regels van VROM gelden voor alle gemeenten in Nederland. Uw plan moet misschien ook nog langs de Welstandscommissie die toetst of het ontwerp wel past bij de lokale sfeer. De doorlooptijd van uw vergunningaanvraag kan variëren van een week tot enkele weken; Het is slim om al zo snel mogelijk zekerheid te hebben over wel of geen vergunningsplicht, zodat u geen tijd verliest.